Wszystkie wpisy, których autorem jest arek wolniaczyk

Szanowni Państwo

Chcemy przekazać Państwu krótką, skondensowaną informację dotyczącą wpływu izolacji społecznej w czasie pandemii na uczniów oraz działań , jakie można podjąć identyfikując to negatywne zjawisko.  Nauczyciele mają ograniczony dostęp do obserwacji negatywnych skutków pandemii na uczniów- jednak uchwycenie tego zjawiska będzie początkiem procesu pomocy. Każdy niepokojący sygnał dostrzeżony przez nauczyciela otwiera drogę działaniu na rzecz ucznia. Pokazujemy kroki , które należy podjąć w celu diagnozy sytuacji ucznia oraz zainicjowania działań pomocowych. W sytuacji potwierdzenia obserwacji należy podjąć współpracę z rodzicami ucznia oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Skutki izolacji społecznej w pandemii dla dzieci i młodzieży